Testy tablet 2ZEBRA v tribotechnické laboratoři

 

výsledky testů od akreditované nezávislé tribotechnické laboratoře

Níže uvedené vyjádření tribotechnické laboratoře dokládá, že na základě provedených testů tablety 2ZEBRA nemohou poškodit motor a že palivo i po obohacení tabletami stále splňuje normu EN.

Následující grafy reprezentují výsledky infračervené spektrální analýzy motorové nafty a benzínu před a po obohacení tabletami 2ZEBRA. Modrá křivka představuje spektrum čisté nafty motorové (benzínu) bez použití tablet a červená křivka palivo obohacené o tablety. Jak je z grafů patrné, obě křivky jsou vždy shodné, což dokládá, že palivo obohacené o tablety nikterak nevybočuje mimo normu EN 590.
IČ spektra tablet ZEBRA v motorové naftě
IČ spektrum tablet ZEBRA v benzínu natural 95

24 zablet ZDARMA!

 

Otestujte tablety 2ZEBRA a pošlete nám protokol z měření emisí.

Pokud výsledek kouřivosti nebo obsahu CO bude roven 0,00, získáte od nás 2 balení=24 tablet v hodnotě 598 Kč (24 Eur) ZDARMA.