Princip tablet do paliva a jejich správné používání

V čem spočívá základní princip fungování tablet?
Základními stavebními kameny tablet značky 2ZEBRA jsou tři chemické prvky – železo, uhlík a vodík. Správná kombinace těchto prvků mění na molekulární úrovni strukturu paliva a výrazně zvýšuje jeho oxidaci a tím umožňuje jeho dokonalejší spalování. Lepším spalováním se eliminuje tvorba emisí výfukových plynů (CO, NOx, HC) a za současného vzniku oxidu železitého se při hoření odstraňují stávající uhlíkové (karbonové) usazeniny a zabraňuje se tvorbě usazenin nových. Oxid železitý navíc svým vytvořeným mikropovlakem chrání vnitřní součásti motoru, jako jsou stěny válců, sedla ventilů, svíčky, EGR ventil, filtr pevných částic, snímače a výfukové potrubí.
Účinná látka obsažená v tabletách také brání tvorbě nejrůznějších úsazenin a tím chrání např. vstřikovače před zanesením.
Tablety fungují i jako netoxická antidetonační přísada nahrazující tetraethylolovo. Po jejich aplikaci dojde k utišení motoru a odstranění “klapání”.
Díky obsaženému uhlíku se projevuje schopnost tablet mazat palivová čerpadla a chránit je tak před rychlým opotřebením (v ČR se tankuje tzv. suchá nafta).
Unikátní formule složení tablet umožňuje to, že 1 částečka tablet obohatí 100.000 částic paliva.
Je nutné tablety používat pravidelně?
Pravidelná aplikace tablet 2ZEBRA má výrazně pozitivní vliv na snížení karbonových usazenin, na snížení tření a na pokles spotřeby paliva. V opačném případě bude opět docházet k postupnému zanesení motoru karbonovými usazeninami a k následnému zvýšení tření a opotřebení vnitřních součástí motoru. Pravidelné používání tablet tedy rozhodně předchází riziku pozdějších vysokých výdajů za servis a náhradní díly.
Vysazení tablet 2ZEBRA vede opět k postupnému nárůstu spotřeby.
Projeví se účinek tablet okamžitě?
V mnoha případech, které jsme zaznamenali u našich vlastních vozidel a u vozidel našich zákazníků, se změna chování motoru projeví bezprostředně po prvním natankování. Tím je myšlena pocitově jiná reakce na sešlápnutí plynového pedálu, tedy rozpoznatelný nárůst výkonu či utišení motoru.
Je nutné si ale uvědomit, že do hry vstupuje celá řada faktorů, které mohou účinnost tablet 2ZEBRA ovlivnit. To je zejména počet doposud najetých kilometrů (případně kvalita používaného paliva), které se podepsaly na množství karbonových usazenin v motoru, které je nutné postupně odstranit a to může nějakou dobu trvat. Ze všeho nejdříve musí účinná látka obsažená v tabletách snížit obsah karbonových usazenin, které se podepisují na zvýšeném tření. U některých motorů bude tedy nutné nejdříve vyjet několik plných nádrží paliva obohaceného tabletami 2ZEBRA, aby se mohl požadovaný efekt dostavit.
Jaký další pozitivní přínos mají tablety?

Kromě zvýšení výkonu (snížení spotřeby) a menší produkce emisí (ochrana motoru před karbonem), má účinná látka obsažená v tabletách vliv na rozpouštění usazenin v palivovém systému, čímž např. brání ucpání vstřikovacích trysek a palivových filtrů. Dále se rozpuštěním tablet dosahuje promazávání palivových čerpadel (v ČR se tankuje tzv. suchá nafta).
Po aplikaci tablet 2ZEBRA je navíc možné cítit znatelné utišení motoru, což většina zákazníků zaznamená jako první zřetelný dojem z jízdy.
V případě LPG tablety brání vysušujícímu vlivu LPG a chrání ventily a ventilová sedla.


Tablety do paliva pro různé typy vozidel

Pro jaké typy vozidel jsou tablety vhodné?
Tablety 2ZEBRA jsou vhodné pro osobní vozidla, nákladní vozidla, lokomotivy, stavební stroje, zemědělské stroje a taktéž i pro motorky, malotraktory a sekačky.

Tablety je možné využívat ve všech spalovacích motorech, které využívají uhlovodíková paliva (benzín, nafta, Ethanol E85 a LPG). Nezáleží při tom, zda se jedná o motory, kde se musí palivo předem smíchat s olejem. Taktéž je možné tablety používat u motorů, kde je karburátor.

U velmi malých nádrží (motorky, malotraktory, sekačky) je důležité jednu tabletu předem “rozčtvrtit” kobercovým nožem, aby bylo možné dodržet poměr podílu tablety proti množství paliva, ve kterém se část tablety bude rozpouštět. Tento poměr je celá 1 tableta na 20-25 litrů paliva, polovina tablety na 10-12 litrů paliva, čtvrtina tablety na 5-6 litrů paliva atd. Nedodržení absolutně přesného poměru není v žádném případě na závadu.

Je možné tablety používat i u nových vozidel?
Ano, tablety 2ZEBRA je možné začít používat i u zcela nových vozidel. Jejich používáním se tak zabrání ihned od počátku tvorbě karbonových usazenin, které mají po čase výrazný podíl na zvyšování tření.
Tablety 2ZEBRA nemají žádný negativní vliv na opotřebení dílů motoru, ani negativně neovlivňují žádné parametry v průběhu jeho provozu. Tablety rozpuštěné v motorovém palivu poskytují ochranu celého systému proti korozi, udržují maximální výkon motoru a neškodí katalyzátoru, sondám ani filtru pevných částic.

Používání tablet 2ZEBRA nepředstavuje žádné riziko ztráty záruky na novém vozidle stejně jako je tomu u jakéhokoli jiného používaného aditiva.

Jsou tablety do paliva aditivum?
Ano, tablety do paliva značky 2ZEBRA mají vlastnosti jako aditivum. Např. zvyšování oktanového nebo cetanového čísla, zlepšení mazivosti, snížení spotřeby, ochrana motoru, rozpouštění úsad atd. Pro zimní období tablety ale neobsahují žádné složky bránící zamrzání paliva. Za to mají tablety oproti ostatním aditivům nesrovnatelně lepší výsledky ve snižování spotřeby a snižování emisí.

Tablety 2ZEBRA je možné s jinými aditivy kombinovat.


Použitelné typy paliv, aplikace tablet
2ZEBRA do nádrže

Pro jaké typy paliv jsou tablety určeny?
Tablety 2ZEBRA jsou určeny pro všechna uhlovodíková paliva. To znamená, že tablety jsou rozpustné v naftě, benzínu, LPG i Ethanolu E85.
Tablety se nedají použít pro CNG (zemní plyn).
Jsou tablety použitelné i se systémem AdBlue?
Ano, v kombinaci se systém AdBlue nedochází k žádným nežádoucím reakcím. Stejně tak není ovlivněna účinnost žádných snímačů.
Jak se tablety správně aplikují do nádrže (pro benzín, naftu a Ethanol E85)?
Aplikace tablet 2ZEBRA do nádrže je velmi snadná. Především nevhazujte tablety do nádrže až po natankování, ale před ním! Tím zajistíte, že se tableta dostane skutečně až do nádrže a neulpí někde cestou do ní.
Tablety je nutné umístit do hrdla nádrže tak, aby každá tableta byla tankovací pistolí zasunuta dále do nádrže.
Tablety je důležité vložit do nádrže bezprostředně po vyjmutí z ochranného obalu, jinak hrozí jejich znehodnocení vlivem vzdušné vlhkosti.
Jak se tablety aplikují do nádrže LPG?

Jediné tablety 2ZEBRA mají speciálně uzpůsobený profil a hustotu pro aplikování do nádrže LPG. Díky šířce 7mm se pohodlně zasunou do prostředního otvoru ústí hrdla nádrže (před jistící kuličkou). Poté se nasadí tankovací pistole a vysoký tlak paliva tablety vtlačí a zároveň rozmetá do nádrže, kde se jejich obsah rychle rozpustí v propan-butanu. Tablety jsou lisovány optimálně silně, aby se tlakem paliva rozmělnily a snadno dostaly až do nádrže za jistící kuličku.
Do plnícího otvoru před jistící kuličku se vejdou i 3 tablety najednou. (3 tablety jsou určeny až pro 75 litrů paliva)

Pokud je ústí nádrže LPG umístěno s jemným sklonem šikmo dolů, asi z něj budou tablety vypadávat. V tomto případě bude nutné pro aplikaci vložit tablety do tankovací pistole.

V případě LPG tablety brání vysušujícímu vlivu LPG a chrání ventily a ventilová sedla.

Co když mám v hrdle nádrže záklopku?
Pokud máte v hrdle nádrže záklopku, kterou umí odjistit pouze zasunutá tankovací pistole, doporučujeme tablety 2ZEBRA vhodit před tankováním nejprve do nahoru směřující tankovací pistole a tu pak následně i s tabletami zasunout do hrdla nádrže.
Jsou tablety vhodné pro krátké jízdy dieselu, kdy se motor nestačí důkladně zahřát?

Vzhledem k tomu, že tablety obsahují složky s vlivem na zlepšení mazání a na zdokonalení spalování a tím menší tvorbu emisí, jsou určitě vhodné ke zmírnění negativního dopadu krátkých studených startů na dieselové motory a k prodloužení jejich životnosti i životnosti DPF filtrů.

Co když tankujeme bionaftu?
Bionafta má obecně negativní vliv na tvorbu úsad, které mají za následek zanášení vstřikovačů a palivových filtrů. Tablety 2ZEBRA mají naopak pozitivní vliv, protože tvorbě úsad zabraňují a existující usazeniny rozpouští. Tím se výrazně snižují investice do servisních zásahů a výměny náhradních dílů. A nesmíme opomenout i zásadní vliv tablet na úsporu paliva.


Vliv tablet do paliva na spotřebu paliva

Jak velké úspory na palivu je možné aplikací tablet dosáhnout?

Z našich zkušeností a ze zkušeností našich zákazníků vyplývá, že obohacením paliva o tablety 2ZEBRA dochází ke snížení spotřeby paliva u některých typů motorů až o 15% a to za předpokladu, že řidič je zvyklý jezdit tzv. na spotřebu a nevyužívá vyšší výkon výhradně pro vyšší rychlost a lepší akceleraci.
Obvykle platí, že větší úspory na palivu dosahují motory, které jsou zatíženy nižší emisní euronormou. Čím vyšší euronorma, tím je motor koncipován více na tzv. chudou směs a tak jsou již využívány jeho max. fyzikální limity.

Jak tablety upraví spotřebu v případě tankování Ethanolu E85?
Pokud jezdíte na Ethanol E85 a máte ve vozidle nainstalovanou konverzní jednotku upravující časování a délku vstřiku paliva, pak víte, že při jízdě mimo město dochází k nárůstu spotřeby Ethanolu E85 oproti benzinu zhruba o 10-20%. Tablety 2ZEBRA ale způsobují, že při jízdě mimo město se spotřeba Ethanolu E85 vyrovnává spotřebě benzinu.
Spotřeba se mi po aplikaci tablet nezměnila, čím to může být?
Pokud jste po užití tablet 2ZEBRA nezaznamenali žádnou či jen minimální změnu v poklesu spotřeby paliva, může se na tom podílet hned několik faktorů:

1. Máte s tabletami zatím najeto málo kilometrů. Aby se účinek tablet dostavil, je nutná dekarbonizace motoru (odstraněním karbonových usazenin dochází ke snížení tření), ke které dojde až po vyjetí několika plných nádrží při současné aplikaci tablet.

2. Vaše vozidlo má provedený chiptuning. Motor tedy jede na hranici svých fyzikálních možností, dalšího snížení spotřeby není možné dosáhnout. Tablety tedy spíše využíváte pro dlouhodobou ochranu motoru.

3. Při měření spotřeby je nutné vycházet z objektivního hodnocení. To znamená, že při výpočtech je nutné brát v úvahu stejnou váhu nákladu, stejnou venkovní teplotu, stejné pneumatiky, to zda jezdíte převážně ve městě nebo mimo město a zda tankujete palivo stále u jedné značky čerpacích stanic.

4. Možná jste se jen jednoduše nechali unést skvělým pocitem, který vyplynul z toho, že auto s tabletami skvěle akceleruje. Místo spotřeby jste tedy vyšší výkon motoru využili pro dynamičtější jízdu.


Vliv tablet do paliva na emise

Jak může motor po použití tablet dosahovat skoro nulových emisí?
Při hoření paliva obohaceného o tablety 2ZEBRA dochází ke zvýšené oxidaci, která způsobuje efektivnější spalování včetně tzv. efektu “hoření sazí”. Palivo shoří ještě dříve než se většina emisí vytvoří. To v praxi znamená, že palivo shoří téměř dokonale a že emise, které by za normálních okolností po shoření paliva končily ve výfuku a pak v přírodě, shoří ještě ve válcích motoru.

Paralelním efektem toho, že saze shoří, je to, že se v podobě karbonu neusazují na stěnách válců motoru, nezvyšují tření a nevedou k postupnému opotřebení motoru.

Vozidlům, které pravidelně jezdí na tablety 2ZEBRA bývají před STK na emisích naměřeny hodnoty kouřivosti či CO kolem 0,00 a to bez ohledu na počet celkově najetých kilometrů s daným motorem.

Dojde vlivem tablet vždy ke snížení emisí?
Ano, vlivem tablet 2ZEBRA dojde vždy k prokazatelnému snížení emisí, což je možné si potvrdit testem na STK. Měření emisí zároveň prokáže, zda byly nebo nebyly tablety aplikovány.


Jinde nezařazené dotazy k tabletám do paliva

Kolik tablet obsahuje jedno balení?
V jednom balení je celkem 12 tablet 2ZEBRA. Jedna tableta je pak určena pro rozpuštění ve 20-25 litrech paliva (nafty, benzínu, Ethanolu E85 a LPG). Celkově se tedy jedním balením obohatí asi 300 litrů paliva. Tablety se dávkují podle množství dotankovávaného paliva. Přitom není bezpodmínečně nutné, aby počet tablet absolutně přesně odpovídal natankovaným litrům.
Kde se tablety vyrábí?
Tablety 2ZEBRA se kompletně vyrábí v České republice.
Vyžadují tablety něco ze strany řidiče při jízdě?
Ano, vyžadují. Aby se dosáhlo správného účinku tablet 2ZEBRA, musí se ve spalovacím prostoru motoru vytvořit vyšší teplota. Proto je nutné otáčky motoru občas (např. při rozjíždění) dostat nad hranici 3000 ot./min. (platí pro zahřátý motor)
Představuje předávkování paliva tabletami nějaké riziko?
Ne, nepředstavuje. Náhodné předávkování paliva tabletami 2ZEBRA neznamená žádné riziko pro motor ani další součásti. Pokud si tuto  řidič uvědomí, je přesto lepší danou koncetraci zředit dodatečným dotankováním.

Zvýšením dávkování tablet k danému poměru paliva nelze docílit většího efektu než v poměru, který předtavuje 1 tableta na 20-25 litrů paliva.

Jak dlouho tablety vydrží a jakým způsobem je uchovávat?
Tablety 2ZEBRA jsou prodávány v hermeticky uzavřeném pouzdře a vzhledem k tomu, že neobsahuji žádné látky podléhající rychlé skáze, je jejich trvanlivost počítána v letech. Důležité je udržovat pouzdro i po vyjmutí některých tablet stále uzavřené. Na trvanlivost tablet nemají vliv vysoké ani nízké teploty.
Co na tablety říkají automechanici?
Především je nutné si uvědomit, že automechanici jsou dvojího druhu:
– ti s otevřenou myslí, kteří se rádi vzdělávají v nových trendech a technologiích
– pak ti, kteří se skálopevně drží toho, co se naučili před dvaceti lety a vše ostatní je pro ně hloupost, která nemůže fungovat a v horším případě určitě zničí motor

Pokud váš automechanik patří do první skupiny, tak jako ti, kteří s námi spolupracují, tak vám po rozdělání motoru užasle potvrdí, že tak čistý motor bez karbonových usazenin už dlouho neviděl. A připomene mu to dobu, kdy se do benzínu ještě přidávalo tetraetylolovo.

 

Nejlepší odpovědí je vlastní test!

 

Otestujte tablety 2ZEBRA a sami se přesvědčte o tom, že opravdu fungují.

299,- Kč za jedno balení (12 tablet) pro obohacení 300 litrů paliva.

Od 4 balení poštovné ZDARMA!

Za 6 balení + 1 zdarma!